Quy Định Chung

1. THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ

a) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân:

• Tên: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO

• Địa chỉ trụ sở đăng ký GPKD: 72 Trần Trọng Cung, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.

• Văn phòng: 11 Lô E, Khu Dân Cư Bộ Công An, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM

b) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác:

• Số điện thoại: 0888.515.575

• Hỗ trợ: hotro@epoints.vn

2. ĐỊNH NGHĨA

“Dịch vụ” – Dịch vụ cung cấp Phần mềm quản lý chăm sóc khách hàng EPOINTS chạy dưới tên miền www.epoints.vn và trên Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE

“Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE” – Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE trên hệ điều hành iOS và Android phiên bản chính thức được tải trực tiếp từ Google Play hoặc App Store

“Website” – Trang thông tin điện tử khi truy cập địa chỉ www.epoints.vn

“Nội dung” – Hình ảnh, biểu tượng, bài viết, video được đăng trên Website, Ứng dụng

“Chủ tài khoản” – Người đăng ký ban đầu; hoặc người giữ tài khoản quản trị; hoặc người truy cập tài khoản cửa hàng bằng tài khoản quản trị.

“Cửa hàng” – Tài khoản cửa hàng do Người dùng EPOINTS đặt có dạng abc.epoints.vn, trong đó phần “abc” do Chủ tài khoản tự đặt.

“Tài khoản quản trị” – Tài khoản quản trị được tạo ra đầu tiên khi chủ tài khoản đăng ký cửa hàng Người dùng EPOINTS trên Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE

“Người dùng EPOINTS” – Là Người đăng kí, tạo tài khoản, sử dụng các phần mềm của EPOINTS trên Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE và được WAO chấp nhận sự đăng ký đó như: Chủ tài khoản hoặc các nhân viên của cửa hàng được chủ tài khoản cấp cho tài khoản truy cập vào cửa hàng; những người truy cập, tìm hiểu thông tin trên website www.epoints.vn

“WAO” – CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO

“EPOINTS”- Phần mềm chăm sóc khách hàng, quản lý bán hàng và quản lý vận hành doanh nghiệp do WAO phát triển.

"Bên thứ ba" - Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp của cửa hàng của Người dùng EPOINTS hoặc của EPOINTS

“Dữ liệu cửa hàng” – Dữ liệu dưới dạng điện tử được lưu trữ trên cửa hàng được giới hạn truy cập bằng tài khoản do chủ tài khoản thiết lập.

“Tính năng” – Tính năng hiện có và đang được cung cấp trên EPOINTS

3. PHẠM VI ÁP DỤNG

Điều khoản sử dụng này áp dụng cho việc sử dụng các sản phẩm của EPOINTS, phiên bản chính thức chạy trên máy chủ của EPOINTS dưới tên miền chính thức là www.epoints.vn và ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE trên hệ điều hành Android và iOS. EPOINTS sẽ duy trì trang thông tin điện tử www.epoints.vnvà các tên miền phụ như một dịch vụ cung cấp cho các Người dùng EPOINTS nhưng không giới hạn là các cá nhân hay tổ chức sử dụng.
EPOINTS có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này và công khai trên hệ thống ngay khi được thông qua, Người dùng EPOINTS có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE. Nếu Người dùng EPOINTS tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Người dùng EPOINTS chấp nhận và chắc chắn đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới nhất được cập nhật.
Bất cứ sự vi phạm nào của Người dùng EPOINTS đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc bị đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản của Người dùng EPOINTS, Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Điều khoản sử dụng Dịch vụ của EPOINTS.

4. ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Việc Người dùng EPOINTS lựa chọn sử dụng các Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE đồng nghĩa với việc Người dùng EPOINTS chấp thuận tuân thủ các điều khoản, chính sách, thỏa thuận sử dụng dịch vụ đã được công bố trên Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWROKSPACE. Ngoài ra, khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của EPOINTS, Người dùng EPOINTS phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho từng Dịch vụ đó theo từng thời điểm.
Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của EPOINTS thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực.
Người dùng EPOINTS tự đảm bảo rằng thiết bị ở trong tình trạng kết nối mạng khi cần truy cập dữ liệu kinh doanh mới nhất.
Người dùng EPOINTS EWORKSPACE phải tuân thủ các điều khoản của Apple App Store và Google Play về dịch vụ, bao gồm cả các quy tắc sử dụng.

5. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

EPOINTS cung cấp phần mềm ứng dụng với các tính năng hỗ trợ quản lý bán hàng cho Người dùng EPOINTS, vì vậy EPOINTS không can thiệp và không chịu trách nhiệm đối với bất kì nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng EPOINTS như: Khách hàng của Người dùng EPOINTS, hàng hóa, chất lượng hàng hóa mà Người dùng EPOINTS đang kinh doanh…cũng như EPOINTS không chịu trách nhiệm đối với các khiếu kiện nào từ Người dùng EPOINTS hoặc Bên thứ ba phản ánh về nội dung hoạt động bán hàng của Người dùng EPOINTS.
Người dùng EPOINTS phải nhận thức và phải chấp nhận rằng Người dùng EPOINTS có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ của EPOINTS vào công việc kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong khuôn khổ cho phép của pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Người dùng EPOINTS không được sử dụng dịch vụ của EPOINTS để thực hiện các hành động có thể gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của của EPOINTS, cộng đồng hay quyền lợi của bất kì cơ quan, tổ chức, cá nhân nào, ví dụ như: Tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và hoặc gửi các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức, kinh doanh hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh....
EPOINTS có toàn quyền tạm ngưng cung cấp hoặc ngăn chặn quyền tiếp tục truy cập ứng dụng của Người dùng EPOINTS vào hệ thống dịch vụ của EPOINTS khi có căn cứ hoặc có dấu hiệu nghi ngờ Người dùng EPOINTS có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có báo cáo, khiếu nại từ Bên thứ ba gửi về EPOINTS phản ánh tiêu cực về hoạt động kinh doanh của Người dùng EPOINTS hoặc bất kì hoạt động nào của Người dùng EPOINTS khi sử dụng Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE mà EPOINTS nhận thấy có khả năng gây ảnh hưởng đến sự an toàn của EPOINTS, quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
Khi đó, để tiếp tục sử dụng ứng dụng, EPOINTS có quyền yêu cầu Người dùng EPOINTS cung cấp thông tin để xác minh và/hoặc thực hiện cam kết để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ. Trường hợp nhận thấy sự việc có tính chất nghiêm trọng, EPOINTS có toàn quyền nhờ đến sự can thiệp của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các đơn vị có chức năng chuyên môn để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho EPOINTS cũng như cộng đồng.

6. TẠM NGỪNG, CHẤM DỨT CUNG CẤP DỊCH VỤ

EPOINTS có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt hoàn toàn việc cung cấp dịch vụ mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào cho Người dùng EPOINTS trong các trường hợp sau:

a) Người dùng EPOINTS sử dụng phần mềm Website EPOINTS / Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE vào bất kỳ mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm, ca khúc…
b) Người dùng EPOINTS gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe doạ, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm… hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kỳ cách thức nào.
c) Người dùng EPOINTS lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sỡ hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kỳ quyền…) hoặc xâm phạm các quyền lợi của bất kỳ cá nhân nào.
d) Người dùng EPOINTS sử dụng website để phá hoại một website khác.
đ) Người dùng EPOINTS sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
e) Người dùng EPOINTS sử dụng website hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào website khác hoặc gây ảnh hưởng đến Người dùng EPOINTS khác của epoints.vn.
f) Người dùng EPOINTS bị tấn công bởi bên thứ ba, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống của EPOINTS. Trường hợp bị tấn công EPOINTS sẽ tạm ngừng website của Người dùng EPOINTS trong hệ thống, khoanh vùng xử lý và sẽ đưa vào hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố.
g) Người dùng EPOINTS có những vi phạm khác mà các cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đóng website.
h) Người dùng EPOINTS không thanh toán các chi phí đúng hạn.
i) Người dùng EPOINTS có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín và thương hiệu của EPOINTS trên các phương tiện thông tin đại chúng.
k) Trường hợp nêu tại Mục 5 của bản Điều khoản sử dụng này về Sử dụng Hợp pháp.
l) Trường hợp khác mà Pháp luật có quy định.

7. SỬ DỤNG KHU VỰC CHUNG VÀ KHU VỰC RIÊNG

a) Sử dụng khu vực chung:
Người dùng EPOINTS hiểu và chấp nhận rằng có quyền quản lý, khai thác và sử dụng Khu vực chung trên Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE theo quyết định và xem xét duy nhất của EPOINTS, mọi yêu cầu của Người dùng EPOINTS về sử dụng Khu vực chung trên Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE cho mục đích riêng của Người dùng EPOINTS có thể được tính phí ngoài phí dịch vụ đã thông báo ban đầu.
b) Sử dụng khu vực riêng
Người dùng EPOINTS có toàn quyền sử dụng Khu vực riêng được bảo vệ bằng mật khẩu cho các hoạt động của mình. EPOINTS không can thiệp và không chịu trách nhiệm về các thao tác của Người dùng EPOINTS tác động lên dữ liệu và thông tin trên Khu vực riêng. Mọi yêu cầu phát sinh trong việc sử dụng Khu vực riêng không nằm trong cam kết ban đầu có thể được tính phí.
c) Truy cập khu vực riêng
Người dùng EPOINTS hiểu và chấp nhận rằng EPOINTS có quyền truy cập khu vực riêng của Người dùng EPOINTS khi ở một trong các trường hợp sau:

• Được Người dùng EPOINTS đồng ý
• Người dùng EPOINTS yêu cầu nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng, xử lý sự cố
• Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước, Tòa án… theo quy định của pháp luật
• Trong tình huống khẩn cấp, nhằm ngăn chặn xâm nhập trái phép hoặc tấn công phá hoại từ bên ngoài.

8. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE thuộc bản quyền của Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ WAO.
Do đó, tất cả nội dung tại Website www.epoints.vn, tại Ứng dụng EPOINTS đều thuộc sở hữu của EPOINTS. EPOINTS cho phép Người dùng EPOINTS xem, tải về và in những nội dung sau:

• Nội dung đã được EPOINTS công khai trên Website, Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE
• Nội dung các thông tin thuộc sở hữu của chính Người dùng EPOINTS

Khi sử dụng các thông tin tại Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE, Người dùng EPOINTS cần trích dẫn nguồn từ Website theo đúng quy định, chỉ sử dụng vào các mục đích phi lợi nhuận.
Ngoại trừ việc cho phép như trên, Người dùng EPOINTS không được phép sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE mà không có sự cho phép trước đó bằng văn bản của EPOINTS. Người dùng EPOINTS có thể liên hệ địa chỉ: hotro@epoints.vn để được hỗ trợ khi có nhu cầu sử dụng các Nội dung trên. Trong trường hợp được chấp thuận bởi EPOINTS, Người dùng EPOINTS phải bảo đảm là việc Người dùng EPOINTS sử dụng thông tin có được từ Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE của Người dùng EPOINTS không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác và phải ghi rõ nguồn từ www.epoints.vn hoặc nguồn từ Ứng dụng của EPOINTS.

9. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG EPOINTS

Vui lòng xem Chính sách bảo mật của EPOINTS tại địa chỉ: https://epoints.vn/chinh-sach-bao-mat

10. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE đã/đang và sẽ không ngừng mở rộng tính ưu việt của ứng dụng, không loại trừ việc liên kết với các đơn vị cung cấp dịch vụ của Bên thứ ba (các sàn thương mại điện tử, đơn vị vận chuyển, đơn vị thanh toán…)
Khi Người dùng EPOINTS sử dụng các dịch vụ liên kết với Bên thứ ba được tích hợp trên hệ thống phần mềm như dịch vụ Giao Hàng Nhanh, Smart Pay, ,... có nghĩa là Người dùng EPOINTS đã hiểu và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện chung, riêng áp dụng cho từng dịch vụ. Việc sử dụng dịch vụ liên kết này sẽ phụ thuộc vào từng chính sách của Bên thứ ba tại từng thời điểm. Khi dịch vụ liên kết của Bên thứ ba xảy ra các sự cố như bị gián đoạn, bị chấm dứt; EPOINTS sẽ cố gắng, nỗ lực tối đa để hỗ trợ Người dùng EPOINTS có trải nghiệm tốt nhất nhưng không đồng nghĩa là EPOINTS cam kết chịu trách nhiệm với Người dùng EPOINTS về những sự cố đã xảy ra của dịch vụ liên kết này.
Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Người dùng EPOINTS hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết. Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Người dùng EPOINTS đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Người dùng EPOINTS được khuyến khích tham khảo thêm các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.

11. QUY ĐỊNH VỀ CHÂN TRANG WEBSITE

Các website, ứng dụng sau khi hoàn thiện và bàn giao cho Người dùng EPOINTS đều được xác nhận bởi dòng chữ "Cung cấp bởi EPOINTS " có gắn link về trang chủ epoints.vn và để chế độ nofollow tại vị trí chân trang website. Tương tự như tem bảo hành đối với các sản phẩm khác, điều này xác nhận trách nhiệm của EPOINTS cũng như đảm bảo quyền lợi sử dụng các dịch vụ hỗ trợ sau bán hàng đối với website.

12. XỬ LÝ SỰ CỐ

Người dùng EPOINTS có trách nhiệm thông báo ngay EPOINTS khi phát hiện sự cố, tích cực phối hợp với EPOINTS để EPOINTS có thể khắc phục sớm nhất vấn đề cho Người dùng EPOINTS. Trong trường hợp sự cố liên quan đến Bên thứ ba, Người dùng EPOINTS có trách nhiệm phối hợp với những bên liên quan để giải quyết. Người dùng EPOINTS hiểu và chấp nhận rằng, trong mọi trường hợp, EPOINTS luôn cố gắng hỗ trợ và khắc phục, tuy nhiên EPOINTS sẽ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại phát sinh do sự chậm trễ không thông báo hoặc che giấu thông tin sự cố của Người dùng EPOINTS.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Sau khi bàn giao các thông số quản trị dịch vụ cho người dùng, EPOINTS không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác về những thông tin của Người dùng EPOINTS trên phần mềm, website, ứng dụng của người dùng EPOINTS. Đồng thời, EPOINTS không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho người dùng EPOINTS và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của EPOINTS sau khi EPOINTS đã bàn giao cho Người dùng EPOINTS.
EPOINTS chắc chắn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm liên đới nào đối với hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE; trang thiết bị và dữ liệu của Người dùng EPOINTS hoặc dữ liệu cá nhân của Người dùng EPOINTS vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của EPOINTS.
Như một điều kiện khi sử dụng Website, Ứng dụng này, Người dùng EPOINTS đồng ý rằng EPOINTS, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của EPOINTS sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba nào về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh hoặc thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EOWRKSPACE hay sử dụng các Dịch vụ khác của EPOINTS.
EPOINTS cũng sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba có liên kết với Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE. Ngoài ra, Người dùng EPOINTS cũng hiểu rằng, EPOINTS không có trách nhiệm và thẩm quyền xác nhận, chứng nhận thông tin và chất lượng dịch vụ, sản phẩm hay bồi thường các thiệt hại liên quan đến việc Người dùng EPOINTS có sử dụng dịch vụ, sản phẩm được quảng cáo trên Website/ Ứng dụng của Bên thứ ba. EPOINTS khuyến nghị Người dùng EPOINTS nên tìm hiểu đối tác thật kỹ càng trước khi xúc tiến hợp tác để tránh các thiệt hại không mong muốn xảy ra. EPOINTS không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Người dùng EPOINTS sau khi sử dụng dịch vụ.

14. ĐẢM BẢO CUNG CẤP DỊCH VỤ

Website EPOINTS /Ứng dụng EPOINTS EWORKSPACE và các tính năng đi kèm của Ứng dụng được cung cấp trên cơ sở “có thể thực hiện được”. EPOINTS sẽ không bảo đảm rằng Ứng dụng của chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng, luôn có thể sử dụng, không bao giờ bị gián đoạn, đúng thời gian, không có lỗi bởi các sự cố như: Hacker, mất mạng Internet trên diện rộng…. Tuy nhiên, EPOINTS và các nhân viên của EPOINTS sẽ cam kết cố gắng trong mọi điều kiện và làm hết sức khả năng có thể để đảm bảo rằng Website và Dịch vụ của EPOINTS luôn được sẵn sàng cho việc sử dụng. EPOINTS cam kết nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và hỗ trợ trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống nhanh chóng.

15. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Người dùng EPOINTS có thể truy cập và tra cứu tài liệu hướng dẫn ngay trang Hướng dẫn sử dụng của EPOINTS. Tuy nhiên, EPOINTS có thể sẽ không cung cấp cho Người dùng EPOINTS bất kỳ hướng dẫn sử dụng nào dưới dạng văn bản in ấn. Tài liệu hướng dẫn sử dụng sẽ được EPOINTS gửi kèm với email xác nhận tài khoản ngay sau khi Người dùng EPOINTS đăng ký tài khoản thành công.

16. GIẢI QUYẾT THẮC MẮC, KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

a) Phương thức tiếp nhận thắc mắc, khiếu nại
Mọi trường hợp đóng góp ý, thắc mắc, khiếu nại, Người dùng EPOINTS vui lòng nào gửi về EPOINTS theo các phương thức sau:

• Gửi email tới địa chỉ: hotro@epoints.vn
• Tổng đài tư vấn và hỗ trợ: 0888.515.575
• Liên hệ trực tiếp

• CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ WAO
• Địa chỉ trụ sở đăng ký GPKD: 72 Trần Trọng Cung, Khu Dân Cư Nam Long, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.
• Văn phòng: 11 Lô E, Khu Dân Cư Bộ Công An, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM
• Số điện thoại: 0888.515.575

Tùy thuộc vào tính chất phức tạp của nội dung khiếu nại, EPOINTS sẽ có thời hạn xử lý tương ứng. Kết quả giải quyết khiếu nại sẽ được thông báo tới Người dùng EPOINTS, trường hợp cần thiết, EPOINTS có thể mời người khiếu nại tới làm việc trực tiếp. EPOINTS sẽ nỗ lực để luôn giải quyết các khiếu nại của Người dùng EPOINTS trong thời gian sớm nhất và trên tinh thần thương lượng, hòa giải, tôn trọng, hai bên cùng có lợi.
b) Trong quá trình sử dụng nếu xảy ra tranh chấp giữa người sử dụng và EPOINTS, hai bên sẽ tiến hành đàm phán hòa giải với tinh thần hữu nghị. Trong trường hợp không giải quyết được bằng hòa giải sẽ đưa ra Toà án kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết.